Публічна оферта

ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ

(Остання редакція: 01.10.2021)

 

Фізична особа-підприємець Зелінська Галина Станіславівна, зареєстрована у встановленому законодавством порядку, про що міститься запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №23570000000010660 від 07.02.2017 та/або Фізична особа-підприємець Довгодько Віктор Іванович, зареєстрований у встановленому законодавством порядку, про що міститься запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №2010350000000042246 від 06.09.2021 (надалі також спільно та\або окремо – «Надавач»), з однієї сторони, та

Особа, що приєдналась до зазначеного договору, шляхом прийняття пропозиції Надавача щодо надання доступу до онлайн-сервісу «UBER - DRIVER: DRIVE & DELIVER» та/або «BOLT DRIVER» відповідно до умов цього Договору (надалі також – «Отримувач»), з іншої сторони,

надалі разом іменовані Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали цей договір про надання доступу до онлайн-сервісу «UBER - DRIVER: DRIVE & DELIVER» та/або «BOLT DRIVER» (надалі також – «Договір») на нижчезазначених умовах.

 

 1. ВИЗНАЧЕННЯ
  • ДОГОВІР – договір, що міститься в Особистому кабінеті Отримувача, який є договором приєднання у розумінні статті 634 Цивільного кодексу України і який може бути укладений лише шляхом приєднання Отримувача до всіх його умов в цілому, шляхом прийняття пропозиції Надавача про надання послуг, а саме: надання Отримувачу за плату доступу до онлайн-сервісу «UBER - DRIVER: DRIVE & DELIVER» та/або «BOLT DRIVER», в порядку передбаченому цим Договором.
  • ЗАМОВЛЕННЯ – замовлення Клієнта на надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів легковими автомобілями (таксі) або інших логістичних послуг, розміщене в онлайн-сервісі «UBER - DRIVER: DRIVE & DELIVER» та/або «BOLT DRIVER».
  • КЛІЄНТ– фізична особа, яка здійснила Замовлення за допомогою Мобільного застосунку відповідного Онлайн сервісу.
  • МОБІЛЬНИЙ ЗАСТОСУНОК – програмне забезпечення, яке призначене для встановлення та використання на мобільних пристроях, таких як смартфони, планшети чи інші портативні пристрої, може бути завантажене з мобільного магазину застосунків, таких як GooglePlay або AppStore, під назвою «UBER - DRIVER: DRIVE & DELIVER» та/або «BOLT DRIVER», що забезпечує доступ Отримувача до відповідного Онлайн сервісу.
  • НАДАВАЧ– один з офіційних партнерів Uber B.V. (приватної компанії з обмеженою відповідальністю, розташованої в Нідерландах за адресою Mr. Treublaan 7, 1097 DP, Amsterdam, the Netherlands і зареєстрованої в Торговельній палаті Амстердама за номером 56317441) та/або Bolt Operations OÜ (товариства з обмеженою відповідальністю, заснованого та зареєстрованого відповідно до законодавства Естонської Республіки за реєстраційним кодом 14532901, за адресою Вана-Луна 15, Таллінн, 10134, Республіка Естонія), який надає Отримувачу доступ до онлайн-сервісу «UBER - DRIVER: DRIVE & DELIVER» та/або «BOLT DRIVER» на умовах, передбачених цим Договором.

Надавачем за цим Договором може виступати Фізична особа-підприємець Зелінська Галина Станіславівна, зареєстрована у встановленому законодавством порядку, про що міститься запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 23570000000010660 від 07.02.2017 та/або Фізична особа-підприємець Довгодько Віктор Іванович, зареєстрований у встановленому законодавством порядку, про що міститься запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 2010350000000042246 від 06.09.2021.

 • ОНЛАЙН-СЕРВІС – технологічна платформа «UBER - DRIVER: DRIVE & DELIVER» та/або «BOLT DRIVER», яка включає в себе різні компоненти, такі як операційні системи, комплексне програмне забезпечення, бази даних, програмні мови, середовища виконання, бібліотеки тощо, головною метою якої є автоматизований моніторинг, збір, обробка, розподіл, збереження та представлення даних про Замовлення, що розміщуються на ній Клієнтами та прийняття Замовлення Отримувачем. Платформа забезпечує автоматичний розрахунок вартості Замовлень з урахуванням різних факторів впливу, здійснює автоматичну побудову маршрутів та забезпечує обмін даними для комунікації з Клієнтом.
 • ОТРИМУВАЧ – фізична особа-підприємець, яка зареєстрована у встановленому законодавством порядку, про що міститься запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, яка відповідає критеріям, визначеним п. 4.1 Договору, та яка отримує доступ до Онлайн-сервісу за допомогою Мобільного застосунку.
 • ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС В ОНЛАЙН СЕРВІСІ та/або ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС – електронний кабінет Отримувача у відповідному Онлайн сервісі, який створюється Надавачем після отримання відповідної заявки Отримувача на отримання Послуг через веб-сайт Надавача за посиланням: http://u-drivers.ua та\або шляхом направлення повідомлення в месенджер (Viber, Telegram, Facebook (Messenger), Instagram) та\або будь-яким іншим шляхом, за допомогою якого Отримувач може використовувати функціонал Онлайн сервісу, надавати Клієнтам послуги з внутрішніх перевезень пасажирів легковими автомобілями (таксі) або інших логістичних послуг, розміщених в Онлайн-сервісі. Облікові дані для входу в Обліковий запис в Онлайн сервісі передаються Отримувачу Надавачем в порядку, передбаченому Розділом 5 цього Договору.
 • ОБЛІКОВІ ДАНІ – набір ідентифікаторів Отримувача, логін та пароль, за допомогою яких Отримувачеві надається доступ до Облікового запису в Онлайн сервісі.
 • ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ – електронний кабінет Отримувача на веб-сайті Надавача за посиланням: http://u-drivers.ua, який створюється Надавачем після отримання заявки Отримувача на надання Послуг, яка подається останнім через веб-сайт Надавача за посиланням: http://u-drivers.ua та\або шляхом направлення повідомлення в месенджер (Viber, Telegram, Facebook (Messenger), Instagram), та\або будь-яким іншим шляхом.. Доступ до Особистого кабінету здійснюється за допомогою унікального веб-посилання, який передається Надавачем Отримувачу. В Особистому кабінеті Отримувач може відслідковувати свою продуктивність, поїздки, фінансові показники, брати участь у партнерській програмі Надавача, ініціювати перерахування на свій рахунок грошових коштів тощо.
 • ПОСЛУГИ – послуги, пов'язані з надання доступу до онлайн-сервісу «UBER - DRIVER: DRIVE & DELIVER» та/або «BOLT DRIVER», які надає Надавач Отримувачу за цим Договором
 • ПРИЙНЯТТЯМ ПРОПОЗИЦІЇ НАДАВАЧА ПРО УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ є вчинення Отримувачем послідовних дій, зазначених у п. 5.1 цього Договору, які пов'язані з можливістю Отримувача отримати доступ до Онлайн сервісу за допомогою створення Надавачем його Облікового запису. Додатковим підтвердженням прийняття Отримувачем умов цього Договору є подальше використання Отримувачем Онлайн сервісу за допомогою Облікового запису.

Якщо контекст не вимагає іншого, посилання на одну стать включає посилання на інші статі; слова в однині включають множину, а у множині – однину; будь-які слова, що слідують за термінами «включаючи», «зокрема», «наприклад», «у тому числі, але не виключно» або будь-якими подібними виразами, тлумачаться як ілюстративні та не обмежують значення слів, опису, визначення, фрази або терміну, що передують цим термінам.

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  • Цей Договір є договором приєднання у розумінні статті 634 Цивільного кодексу України, умови якого встановлені Надавачем у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання Отримувача до запропонованих умов Договору в цілому.
  • Отримувач не може запропонувати свої умови Договору. У випадку незгоди зі змістом та формою Договору чи окремих його положень, Учасник вправі відмовитися від його укладення та/або достроково розірвати його в односторонньому порядку шляхом направлення Надавачу повідомлення про припинення Договору у електронній формі на електронну адресу business@u-drivers.com або направлення відповідного повідомлення іншими доступними засобами зв’язку, не пізніше, як за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до дати розірвання Договору.
  • Цей Договір вважається основним документом в офіційних взаємовідносинах між Надавачем та Отримувачем щодо надання Отримувачу за плату доступу до Онлайн-сервісу виключно з метою обробки та виконання Замовлень.
  • Отримувач вважається таким, що прийняв умови Договору в повному обсязі, без будь-яких обмежень, застережень і винятків з моменту вчинення послідовних дій, зазначених у п. 6.1 цього Договору, які пов'язані з можливістю Отримувача отримати доступ до Онлайн сервісу за допомогою створення Надавачем його Облікового запису. Додатковим підтвердженням прийняття Отримувачем умов цього Договору є подальше використання Отримувачем Онлайн сервісу за допомогою Облікового запису.
  • Надавач залишає за собою право у будь-який час змінювати умови цього Договору та удосконалювати його. При внесенні змін до цього Договору, які є суттєвими, Надавач зобов'язується розміщувати відповідне повідомлення в Особистому кабінеті. Якщо Отримувач отримує доступ до Онлайн-сервісу у будь-який спосіб після того, як цей Договір буде змінено, вважатиметься, що Отримувач прочитав, зрозумів і погодився з внесеними змінами.
  • Остання редакція цього Договору завжди знаходиться в Особистому кабінеті Отримувача та заміняє всі його попередні редакції.
  • Сторони розуміють, що доступ до Онлайн-сервісу здійснюється шляхом завантаження відповідного Мобільного Застосунку та його використання за допомогою Облікового запису.
  • Надані Надавачем Отримувачу Облікові дані (логін та пароль) є необхідною та достатньою інформацією для доступу Отримувача до Онлайн-сервісу. Отримувач не має права передавати свої Облікові дані третім особам, несе повну відповідальність за їхню безпеку, самостійно обираючи спосіб їх зберігання.

 

 1. КРИТЕРІЇ ВІДПОВІДНОСТІ ОТРИМУВАЧА
 • Отримуючи доступ до Онлайн-сервісу та здійснюючи обробку та виконання Замовлень, Отримувач заявляє та гарантує, що він:
 • досяг 18-річного віку;
 • зареєстрований у встановленому чинним законодавством України порядку як фізична особа-підприємець, про що міститься запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
 • має зареєстровані КВЕДи, необхідні для здійснення діяльності, пов’язаної з наданням послуг з внутрішніх перевезень пасажирів легковими автомобілями (таксі), з урахуванням чинної редакції Класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2010, затвердженої Наказом Держспоживстандарт України від 11.10.2010 №457 та/або іншого нормативно-правового акту;
 • взятий на податковий облік як фізична особа-підприємець, зокрема, має статус платника єдиного податку;
 • не має невиконаних податкових зобов’язань;
 • має всі необхідні дозвільні документи, які визначені чинним законодавством України для надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів легковими автомобілями, зокрема, відповідну ліцензію на внутрішні перевезення пасажирів (на таксі) або виписку з ліцензійного реєстру, або копію рішення (наказу) про видачу ліцензії;
 • ознайомлений з положеннями чинного законодавства України, що регулюють внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями (таксі), зокрема, Законом України «Про автомобільний транспорт», Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 №1001, Правилами надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 №176 і т.д. та гарантує їх дотримання;
 • відповідає всім вимогам, встановленим чинним законодавством України, для суб’єктів, які здійснюють внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями (таксі), зокрема вимогам, встановленим Законом України «Про автомобільний транспорт», Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 №1001, Правилами надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 №176 тощо.
  • Надавач не зобов’язаний перевіряти відповідність Отримувача критеріям, зазначеним в п. 3.1 Договору. Отримувач самостійно несе відповідальність, у зв’язку з його невідповідністю критеріям, зазначеним в п. 3.1 Договору.
  • Надавач має право відмовити певним особам у доступі або використанні Онлайн-сервісу, і залишає за собою право змінити ці критерії відповідності у будь-який час.

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
 • За цим Договором Надавач надає Отримувачу за встановлену цим Договором плату доступ до Онлайн-сервісу, з використанням відповідного Мобільного застосунку.
 • Надавач надає Отримувачу обмежену, невиключну, відкличну, іменну ліцензію, що не підлягає субліцензуванню, на: (і) використання Онлайн-сервісу та включених до нього об’єктів права інтелектуальної власності, зокрема, Мобільного застосунку, його використання на особистому пристрої Отримувача виключно з метою виконання цього Договору; (іі) використання будь-якого вмісту, інформації та супутніх матеріалів доступних в Онлайн сервісі виключно з метою виконання цього Договору; (іі) публічне виконання та публічний показ Онлайн сервісу та доступного у ньому вмісту, інформації та супутніх матеріалів виключно з метою виконання цього Договору. Будь-які права, які явно не передбачено цим документом, зберігаються за Надавачем, Uber B.V., Uber Technologies, Inc., Bolt Operations OÜ та/або іншими ліцензіарами.
  • Отримувач не має права: (i) видаляти будь-які згадки про авторське право, торговельну марку та/або інші вказівки правовласника з будь-якої частини Онлайн-сервісу; (ii) відтворювати, змінювати, готувати похідні роботи, які ґрунтуються на Онлайн-сервісі, розподіляти, передавати права на використання, доступ до Онлайн-сервісу, здавати в оренду, продавати, перепродавати, передавати, оприлюднювати, привселюдно виконувати, пересилати, передавати в ефір та/або інакше використовувати Онлайн-сервіс; (iii) декомпілювати, перепроєктовувати та/або демонтувати Онлайн-сервіс, крім випадків, передбачених чинним законодавством; (iv) прив’язуватися до будь-якої частини Онлайн-сервісу, дзеркально відображати будь-яку частину Онлайн-сервіс та/або створювати фрейм будь-якої частини Онлайн-сервісу; (v) виконувати та/або запускати будь-які програми або сценарії з метою очищення, індексації, розгляду та/або застосування іншого способу збору даних будь-якої частини Онлайн-сервісу та/або незаконного ускладнення, унеможливлення виконання та/або обмеження функціональності будь-якого аспекту Онлайн-сервісу; або (vi) намагатися отримати несанкціонований доступ до Онлайн-сервісу та/або порушити будь-який аспект Онлайн-сервісу та/або пов’язаних із ними систем та/або мереж.
 • Отримувач на свій розсуд вирішує питання, приймати чи не приймати Замовлення до виконання. У разі прийняття Замовлення, Отримувач зобов’язується сплатити Надавачу передбачену цим Договором плату.

 

 1. РЕЄСТРАЦІЯ ОТРИМУВАЧА В ОНЛАЙН-СЕРВІСІ
  • Для отримання доступу до Онлайн-сервісу, Отримувач:
   • Подає відповідну заявку на отримання Послуг через веб-сайт Надавача за посиланням: http://u-drivers.ua та\або шляхом направлення повідомлення в месенджер (Viber, Telegram, Facebook (Messenger), Instagram) та/або будь-яким іншим доступним способом;
   • Надає Надавачу достовірну, точну і повну інформацію про себе, шляхом заповнення відповідної реєстраційної форми та приєднання відповідних документів, які належать Отримувачу, а саме:
  • документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України);
  • посвідчення водія категорії «B»;
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
  • страховий поліс;
  • фото Отримувача;
  • дані розрахункового рахунку Отримувача у форматі IBAN.
   • Після отримання всіх необхідних даних та документів, зазначених в п. 5.1.2 цього Договору Надавач створює Особистий кабінет Отримувача та відповідний Обліковий запис в Онлайн сервісі. Після чого Надавач передає Отримувачу унікальне веб-посилання на Особистий кабінет та Облікові дані для входу в Обліковий запис Отримувача відповідного Онлайн сервісу, які забезпечують доступ Отримувача до Онлайн-сервісу.
   • Отримувач використовує Онлайн-сервіс за допомогою створеного Надавачем для нього Облікового запису.
  • Коли Отримувач подає заявку на отримання Послуг Надавача та в подальшому отримує доступ до Облікового запису в Онлайн сервісі, він заявляє та гарантує, що відповідає критеріям відповідності, зазначеним в п. 3.1 Договору, а також, що вся інформація, яка була надана та/або буде надана в майбутньому Отримувачем, є точною, достовірною і повною.
  • У разі надання Отримувачем недостовірної інформації під час подання заявки на отримання Послуг Надавача та/або у подальшому при використанні доступу до Онлайн-сервісу через Обліковий запис в Онлайн сервісі, Надавач має право призупинити або анулювати дію Облікового запису (реєстрацію) Отримувача без попереднього повідомлення та/або отримання будь-якої згоди Отримувача.
  • Отримувач зобов’язується:
   • Зберігати свої Облікові дані та унікальне веб-посилання на Особистий кабінет у суворій конфіденційності та не передавати їх третім особам для будь-яких цілей, пов’язаних з Обліковим записом Онлайн Сервісу та/або Особистим кабінетом. Крім того, Отримувач не повинен розголошувати свої Облікові дані та унікальне веб-посилання на Особистий кабінет таким чином, щоб їх могли розпізнати треті особи на будь-якому пристрої (наприклад, шляхом запису та/або запису без шифрування);
   • Докладати всіх розумних зусиль для захисту всіх записів, що стосуються його Облікових даних та унікального веб-посилання на Особистий кабінет, включаючи, але не обмежуючись: зберігати такі записи у безпечному місці, доступному або відомому лише Отримувачу, а також зберігати їх у місці, доступ до якого є малоймовірним для третіх осіб;
   • Негайно повідомити Надавача будь-яким доступним засобом зв'язку, що зазначений в Особистому кабінеті та/або у цьому Договорі, у разі:
    • втрати Отримувачем Облікових даних, унікального веб-посилання на Особистий кабінет;
    • розкриття Облікових даних, унікального веб-посилання на Особистий кабінет третім особам та/або, якщо вони були скомпрометовані іншим чином;
    • якщо у Отримувача є обґрунтована підозра щодо будь-якого несанкціонованого використання його Облікових даних, унікального веб-посилання на Особистий кабінет
   • Якщо доступ до Онлайн-сервісу здійснюється шляхом правильного введення Облікових даних Отримувача та/або унікального веб-посилання на Особистий кабінет, вважається, що відповідний Отримувач отримав доступ до Онлайн-сервісу та/або Особистого кабінету. Отримувач несе відповідальність за всі дії, вжиті уповноваженою особою, яка отримує доступ до Онлайн-сервісу та/або Особистого кабінету від його імені. Надавач не зобов’язаний жодним чином з’ясовувати та/або вживати будь-яких інших заходів для перевірки особи будь-якого Отримувача та/або уповноваженої особи.
   • Отримавши повідомлення про настання обставин зазначених в п. 5.4.3 Договору, Надавач якнайшвидше відключить відповідні Облікові дані Отримувача, заблокує доступ до Онлайн-сервісу та/або відключить унікальне веб-посилання на Особистий кабінет за умови, що Отримувач може підтвердити факт правомірної приналежності йому Облікового запису та Особистого кабінету.
   • Надавач не несе відповідальності за будь-яку шкоду та збитки, які Отримувач можете понести в результаті того, що хтось інший використовує його Облікові дані та/або Обліковий запис та/або Особистий кабінет з відома такого Отримувача або без нього.
   • Отримувач не має права мати декілька Облікових записів. Реєстрація декількох Облікових записів є порушенням цього Договору і може призвести до негайного припинення дії цього Договору і відповідного Облікового запису.
   • Отримувач не має права позичати, передавати, чи продавати свій Обліковий запис чи інформацію про Обліковий запис, Особистий кабінет будь-якій третій стороні та не має права використовувати Обліковий запис, Особистий кабінет іншого Отримувача.
   • У разі, якщо дії Отримувача можуть призвести до порушення будь-яких норм і правил чинного законодавства, а також можливості виникнення претензій до Надавача та/або притягнення Надавача до відповідальності за дії Отримувача, Надавач має право негайно заблокувати Отримувача, а також призупинити або анулювати дію Облікового запису, Особистого кабінету Отримувача без попереднього повідомлення та/або отримання будь-якої згоди з боку Отримувача.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
  • Права Отримувача:
 • отримувати доступ до Онлайн-сервісу та використовувати його відповідно до умов цього Договору;
 • мати доступ до Особистого кабінету та використовувати його функціонал відповідно до умов цього Договору;
 • у разі виявлення Отримувачем під час надання послуг доставки предметів, перевезення яких заборонено чинним законодавством України, відмовитися від перевезення таких предметів;
 • одержувати від Надавача необхідні роз’яснення, пов’язані з виконанням своїх зобов’язань за цим Договором.
  • Обов’язки Отримувача:
 • добросовісно та якісно виконувати всі прийняті Замовлення;
 • своєчасно та належним чином проводити технічне обслуговування автомобіля;
 • відповідати критеріям відповідності Отримувача, зазначеним в п. 3.1 Договору;
 • дотримуватися правил пасажирських перевезень, які визначені чинним законодавством України;
 • отримати всі необхідні дозвільні документи, які визначені законодавством України щодо надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів легковими автомобілями (таксі);
 • не передавати право та/або можливість доступу до Онлайн-сервісу, Облікового запису, Особистого кабінету третім особам;
 • надавати Надавачу необхідну інформацію, пов’язану з виконанням умов цього Договору;
 • у випадку відмови без поважних причин від виконання прийнятого Замовлення повідомити про це Надавача. У іншому випадку Договір може бути розірвано Надавачем в односторонньому порядку;
 • здійснювати обслуговування Клієнтів державною мовою;
 • транслювати музику в салоні після отримання згоди всіх Клієнтів;
 • розірвати цей Договір в порядку, передбаченому Договором.
  • Обов’язки Надавача:
 • надавати Отримувачу можливість доступу до Онлайн-сервісу з мобільного пристрою (мобільного телефону, планшету) Отримувача та до Особистого кабінету;
 • на запит Отримувача перераховувати на вказаний ним розрахунковий рахунок винагороду за виконанні ним Замовлення, за вирахуванням належної Надавачу плати (комісії), відповідно до умов цього Договору.
  • Права Надавача:
 • перевіряти додержання Отримувачем умов цього Договору;
 • отримувати належну Надавачу плату (комісію) за надання Отримувачу доступу до Онлайн сервісу;
 • у разі невиконання або неналежного виконання Отримувачем умов цього Договору вимагати усунення порушень;
 • розірвати цей Договір в односторонньому порядку або тимчасово призупинити доступ Отримувача до Онлайн-сервісу без попередження у разі вчинення Отримувачем шахрайських та/або інших дій, що порушують чинне законодавство України. Набувач не зобов'язаний доводити факт наявності шахрайських та/або інших дій, що порушують чинне законодавство України з боку Отримувача.

 

 1. РОЗМІР ПЛАТИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
  • Розмір плати (комісії), яку сплачує Отримувач Надавачу за надання доступу до Онлайн-сервісу, складає 5% (п’ять відсотків) від Замовлення.
  • Вказана плата може бути змінена Надавачем в односторонньому порядку шляхом розміщення оновленої редакції Договору.
  • Надавач перераховує належну Отримувачу винагороду за виконанні Замовлення протягом 48 (сорока восьми) годин з моменту отримання відповідної заявки від Отримувача. При цьому зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Отримувача залежить від графіка обробки вхідних платежів банком Отримувача. Надавач не несе відповідальності у випадку наявності затримки з боку банку Отримувача.
  • Отримувач ініціює перерахування грошових коштів на належний йому розрахунковий рахунок, залишаючи в Особистому кабінеті відповідну заявку.
  • Окрім плати, визначеної п. 7.1 Договору, Надавач утримує плату (комісію) за перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Отримувача у розмірі 2% (двох відсотків) від суми перерахування та додатково 3 (три) гривні за кожен платіж. Плата (комісія) за перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Отримувача не стягується Надавачем, якщо Отримувач ініціює перерахування грошових коштів не частіше ніж 1 (один) раз на тиждень – кожного вівторка.
  • Отримувач зобов’язаний самостійно сплачувати всі належні податки та збори, що нараховуються на дохід, отриманий останнім у рамках виконання цього Договору. Отримувач самостійно несе відповідальність за виконання зазначеного зобов’язання.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  • За невиконання або неналежне виконання зобов’язань, положень або умов цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України, якщо інше не передбачене цим Договором.
  • У випадку несвоєчасного виконання Сторонами грошових зобов'язань винна Сторона сплачує на користь іншої Сторони пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання зобов’язання.
  • Усі скарги та претензії, які виникають щодо послуг з перевезення, доставки приймаються і розглядаються за допомогою сервісної (інформаційної) підтримки Онлайн сервісу. У випадку підтвердження факту вчинення Отримувачем винних дій та/або бездіяльності за результатами розгляду скарг та претензій Клієнтів, Отримувач несе повну відповідальність за порушення.

 

 1. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
  • Сторони звільняються від відповідальності за невиконання та/чи неналежне виконання взаємних зобов'язань за цим Договором, якщо воно було викликане обставинами непереборної сили, які мали місце після укладання цього Договору.
  • Під обставинами непереборної сили слід розуміти обставини, що виникли після укладання цього Договору в результаті непередбачених, надзвичайних або невідворотних Сторонами подій, зокрема, але не обмежуючись лише цим: пожежа, повінь, землетрус, вибух, шторм, зсув ґрунту, епідемія та інші природні явища та стихійні лиха, військові дії, страйки, збої у роботі платіжних систем, прийняття органом державної влади чи місцевого самоврядування рішення, яке зробило неможливим належне виконання цього Договору тощо.
  • Сторона, для якої виникли умови, за яких неможливе виконання зобов’язань за Договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна письмово сповістити іншу Сторону про настання цих обставин без жодних зволікань, у всякому разі не пізніше 5 (п'ять) днів з дати їх виникнення. Повідомлення повинне містити дані про настання та характер обставин та про їх можливі наслідки.
  • Несвоєчасне повідомлення про настання обставин непереборної сили позбавляє відповідну Сторону права посилатися на такі обставини.
  • Належним доказом існування форс-мажорних обставин є документ, що видається Торгово-промисловою палатою України або уповноваженою нею регіональною торгово-промисловою палатою.

 

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ
  • Цей Договір укладається на невизначений термін.
  • Дія цього Договору достроково припиняється:
   • за взаємною згодою Сторін;
   • за рішенням суду, що набрало чинності;
   • Надавачем у разі невиконання Отримувачем своїх зобов’язань за цим Договором;
   • з ініціативи однієї із Сторін з обов’язковим попередженням іншої Сторони у електронній формі шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну адресу Сторін або іншим доступним засобом зв’язку не пізніше, як за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до дати розірвання Договору;
   • з інших підстав, передбачених чинним законодавством України та цим Договором.
  • Отримувач має право достроково припинити дію Договору у випадку, якщо він не погоджується зі змінами його умов, що вносяться в порядку, визначеному розділом 11 цього Договору. У такому випадку Отримувач протягом 10 (десяти) робочих днів з дня оприлюднення Надавачем інформації про зміни умов Договору, повинен направити Надавачу повідомлення про припинення Договору у електронній формі на електронну адресу business@u-drivers.com або направлення повідомлення іншими доступними засобами зв’язку. Дія Договору буде вважається припиненою з дня набрання чинності відповідними змінами до Договору. З дня припинення дії Договору у порядку, визначеному цим пунктом, Отримувач зобов’язаний припинити використання Онлайн-сервісу. Подальше використання Онлайн-сервісу Отримувачем означає його повну згоду з усіма умовами цього Договору, у тому числі, внесеними до нього змінами, незалежно від часу початку такої взаємодії.

 

 1. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ
  • Надавач має право в односторонньому порядку змінювати або оновлювати умови цього Договору в будь-який час. Усі зміни в цьому Договорі, у тому числі нова редакція Договору вступають в силу з моменту їх опублікування в Особистому кабінеті Отримувача, або з дати набрання змінами чинності, якщо така дата зазначена в оновленому Договорі.
  • Надавач не несе будь-якої відповідальності у випадку, коли інформація про зміну Договору не була отримана та/або не була вивчена та/або була не правильно зрозуміла Отримувачем.
  • Будь-які зміни Договору з моменту набрання ним чинності поширюються на всіх осіб, що приєдналися до Договору, у тому числі, на тих, що приєдналися до Договору раніше дати набрання чинності змін до Договору.

 

 1. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
  • У рамках цього Договору Отримувач передає Надавачу свої персональні дані.
  • Персональні дані в рамках цього Договору передаються з метою виконання Надавачем цього Договору.
  • Надавач має право здійснювати обробку персональних даних у обсязі, необхідному для виконання взятих на себе зобов’язань за цим Договором.
  • Укладаючи цей Договір, Отримувач дає згоду на обробку його персональних даних з метою забезпечення виконання цього Договору, реалізації адміністративно-правових та податкових відносин, відносини у сфері бухгалтерського обліку, відносин у ході ведення господарської діяльності та інших передбачених законами відносин.
  • Укладаючи цей Договір, Отримувач підтверджує, що він повідомлений про свої права відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

 

 1. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
  • Всі суперечки і розбіжності, що виникають за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами із застосуванням норм чинного законодавства України.
  • Будь-який спір, що виникає в ході виконання цього Договору або у зв'язку з ним, не вирішений шляхом переговорів в тридцятиденний строк, підлягає розгляду в господарських судах у відповідності до вимог чинного процесуального законодавства України.

 

 1. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
  • Цей Договір вступає в силу для Надавача з моменту його опублікування в Особистому кабінеті, а для Отримувача – з моменту підтвердження прийняття Отримувачем пропозиції Надавача про укладення Договору, підключення та подальшого використання Отримувачем Онлайн сервісу за допомогою Облікового запису.
  • Місцем укладення цього Договору визнається місцезнаходження Надавача.
  • У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
  • Цей Договір не встановлює жодних інших правовідносин (у тому числі трудових відносин) між Надавачем та Отримувачем та/або з будь-якими третіми особами, ніж ті, які визначені цим Договором.
  • Заголовки та підписи різних пунктів та підпунктів цього Договору зроблені лише для зручності, і вони не повинні обмежувати, розширювати чи іншим чином впливати на побудову та/або тлумачення Договору.
  • Отримувач погоджується з тим, що правило конструювання не застосовується на користь Надавача, у зв’язку з тим, що Надавач був відповідальними за підготовку цього Договору.
  • Якщо будь-які окремі положення цього Договору є або стануть недійсними або не підлягатимуть виконанню, повністю або частково, чинність інших положень залишається незмінною. Сторони намагатимуться домовитись про положення щодо заміни, яке найбільш точно відображає недійсне або неприйнятне положення юридично дозволеним способом.

 

 1. РЕКВІЗИТИ:

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЗЕЛІНСЬКА ГАЛИНА СТАНІСЛАВІВНА

Адреса: 08200, Київська область, місто Ірпінь, вулиця Київська, будинок 58

РНОКПП: 3394804323

IBAN: UA293005280000000260020049429 в АТ «ОТП БАНК»

телефони: +38(098)909-00-44; +38(095)909-00-44; +38(093)909-00-44; +38(044)334-31-51

e-mail: business@u-drivers.com

веб-сайт: http://u-drivers.ua

 

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ДОВГОДЬКО ВІКТОР ІВАНОВИЧ

Адреса: Україна, 08295, Київська обл., місто Буча, вулиця Островського, будинок 24, квартира 12

РНОКПП: 2569804272

IBAN: UA683808050000000026006764854

телефони: +38(098)909-00-44; +38(095)909-00-44; +38(093)909-00-44; +38(044)334-31-51

e-mail: business@u-drivers.com

веб-сайт: http://u-drivers.ua

 

РЕКВІЗИТИ ОТРИМУВАЧА ЗАЗНАЧЕНІ У ЙОГО ОСОБИСТОМУ КАБІНЕТІ