Публічна оферта

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

 

(редакція від  01.07.2023)

 

          Цей документ є офіційною, публічною пропозицією (публічною офертою) Фізичної особи-підприємця Бубри Богдана Михайловича необмеженому колу осіб укласти публічний договір про надання послуг (надалі також – «Публічна оферта» та/або «Договір») на нижчезазначених умовах.

 

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
  • АГЕНТ – Фізична особа-підприємець Бубра Богдан Михайлович, зареєстрований у встановленому законодавством України порядку, про що міститься запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 20640000000043561 від 07.08.2018, який надає Клієнтам послуги пов'язані з пошуком Партнера для отримання Клієнтом Основних Послуг та за умови укладання між Клієнтом та Партнером договору про надання доступу до Онлайн-сервісу, Агент додатково надає Клієнту від свого імені Супутні послуги в порядку передбаченому цим Договором.
  • АКЦЕПТ– повне, безумовне та беззастережне прийняття Клієнтом умов Публічної оферти. Здійсненням Акцепту Публічної оферти Клієнт підтверджує своє ознайомлення та повну, безумовну і остаточну згоду з усіма умовами Договору, а також своє волевиявлення стосовно приєднання до Договору.
  • ВЕБ-САЙТ – електронний ресурс, який доступний користувачам глобальної мережі Інтернет за посиланням: http://u-drivers.ua та який складається з веб-сторінок, які містять різноманітну інформацію (таку як тексти, зображення, відео тощо), пов'язану з наданням певних послуг та/або продуктів Агентом та/або його клієнтами.
  • ДОГОВІР – договір, який є публічним договором та договором приєднання у розумінні Цивільного кодексу України, опублікований на Веб-сайті, відповідно до якого Агент надає Клієнту послуги пов'язані з пошуком Партнера для отримання Клієнтом Основних Послуг та за умови укладання між Клієнтом та Партнером окремого договору про надання доступу до Онлайн-сервісу, Агент додатково надає Клієнту від свого імені Супутні послуги в порядку та умовах, передбачених цим Договором.
  • ЗАМОВЛЕННЯ – замовлення Користувача на надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів легковими автомобілями (таксі) або інших логістичних послуг, розміщене у відповідному Онлайн-сервісі.
  • КОРИСТУВАЧ– фізична особа, яка здійснила Замовлення за допомогою Мобільного застосунку відповідного Онлайн-сервісу.
  • МОБІЛЬНИЙ ЗАСТОСУНОК – програмне забезпечення, яке призначене для встановлення та використання на мобільних пристроях, таких як смартфони, планшети чи інші портативні пристрої, може бути завантажене з мобільних магазинів застосунків, таких як GooglePlay або AppStore, під назвою «UBER - DRIVER: DRIVE & DELIVER» та/або «BOLT DRIVER», що забезпечує доступ Клієнта до відповідного Онлайн-сервісу, який надається останньому Партнером в порядку та на умовах, передбачених договором про надання доступу до Онлайн-сервісу.
  • ПАРТНЕР – один з офіційних партнерів Uber B.V. (приватної компанії з обмеженою відповідальністю, розташованої в Нідерландах за адресою Mr. Treublaan 7, 1097 DP, Amsterdam, the Netherlands і зареєстрованої в Торговельній палаті Амстердама за номером 56317441) та/або Bolt Operations OÜ (товариства з обмеженою відповідальністю, заснованого та зареєстрованого відповідно до законодавства Естонської Республіки за реєстраційним кодом 14532901, за адресою Вана-Луна 15, Таллінн, 10134, Республіка Естонія), та/або безпосередньо Uber B.V. (приватна компанії з обмеженою відповідальністю, розташована в Нідерландах за адресою Mr. Treublaan 7, 1097 DP, Amsterdam, the Netherlands і зареєстрованої в Торговельній палаті Амстердама за номером 56317441) та/або Bolt Operations OÜ (товариство з обмеженою відповідальністю, заснованого та зареєстрованого відповідно до законодавства Естонської Республіки за реєстраційним кодом 14532901, за адресою Вана-Луна 15, Таллінн, 10134, Республіка Естонія).

Партнером є юридична особа або фізична особа-підприємець, яка надає Клієнту Основні послуги, а саме: послуги, пов'язані з наданням доступу до Онлайн-сервісу «UBER - DRIVER: DRIVE & DELIVER» та/або «BOLT DRIVER») в порядку та на умовах, передбачених договором про надання доступу до Онлайн-сервісу, що укладається між Партнером та Клієнтом.

Партнер має всі необхідні права та повноваження на надання Клієнту Основних послуг.

 • ОСНОВНІ ПОСЛУГИ – послуги, що надаються Партнером Клієнтові та пов'язані з наданням останньому доступу до Онлайн-сервісу «UBER - DRIVER: DRIVE & DELIVER» та/або «BOLT DRIVER» шляхом підключення Клієнта до Онлайн-сервісу та створення для Клієнта Облікового запису в Онлайн-сервісі. Основні послуги надаються на підставі окремо укладеного між Партнером та Клієнтом договору про надання доступу до Онлайн-сервісу.
 • СУПУТНІ ПОСЛУГИ – послуги, які нерозривно пов’язані з отриманням Клієнтом Основних послуг, які надаються Агентом та споживаються Клієнтом безпосередньо під час отриманням Клієнтом Основних послуг. Детальний перелік Супутніх послуг міститься в п. 4.2 цього Договору.
 • ОНЛАЙН-СЕРВІС – технологічна платформа «UBER - DRIVER: DRIVE & DELIVER» та/або «BOLT DRIVER», яка включає в себе різні компоненти, такі як операційні системи, комплексне програмне забезпечення, бази даних, програмні мови, середовища виконання, бібліотеки тощо, головною метою якої є автоматизований моніторинг, збір, обробка, розподіл, збереження та представлення даних про Замовлення, що розміщуються на ній Користувачами та прийняття Замовлення водієм. Платформа забезпечує автоматичний розрахунок вартості Замовлень з урахуванням різних факторів впливу, здійснює автоматичну побудову маршрутів та забезпечує обмін даними для комунікації водія та Користувачем.
 • КЛІЄНТ – фізична особа або фізична особа-підприємець, яка використовує послуги Агента, що надаються останнім на умовах та в порядку, передбаченому цим Договором.
 • ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС В ОНЛАЙН СЕРВІСІ та/або ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС – електронний кабінет Клієнта у відповідному Онлайн-сервісі, який створюється Агентом та за допомогою якого Клієнт може використовувати функціонал Онлайн-сервісу, надавати Користувачам послуги з внутрішніх перевезень пасажирів легковими автомобілями (таксі) або інших логістичних послуг, розміщених в Онлайн-сервісі.

Порядок отримання Клієнтом доступу до Онлайн-сервісу «UBER - DRIVER: DRIVE & DELIVER» та/або «BOLT DRIVER», здійснення Замовлень, вартість послуг Партнера за надання доступу до Онлайн-сервісу, порядок розрахунків тощо визначаються в окремо укладеному між Партнером та Клієнтом договорі про надання доступу до Онлайн-сервісу, що укладається між Партнером та Клієнтом.

 • ОБЛІКОВІ ДАНІ – набір ідентифікаторів Клієнта, логін та пароль, за допомогою яких Клієнтові надається доступ до Облікового запису в Онлайн-сервісі.
 • ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ – електронний кабінет Клієнта на Веб-сайті, який створюється Агентом після отримання заявки Клієнта на отримання послуг, що надаються Агентом в порядку та на умовах, передбачених цим Договором. Доступ до Особистого кабінету здійснюється за допомогою унікального веб-посилання, яке передається Агентом Клієнту. В Особистому кабінеті Клієнт може відслідковувати свою продуктивність, поїздки, фінансові показники, брати участь у партнерській програмі Агента, ініціювати перерахування на свій рахунок грошових коштів тощо.
 • ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ – це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка за їх допомогою ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована (у тому числі, але не виключно: прізвище, ім’я, по батькові, стать, контактний номер телефону, електронна адреса, паспортні дані тощо).
 • ПУБЛІЧНА ОФЕРТА – офіційна, публічна пропозиція Агента, адресована невизначеному колу осіб укласти цей Договір, шляхом його Акцепту, та яка розміщена на Веб-сайті.

Якщо контекст не вимагає іншого, посилання на одну стать включає посилання на інші статі; слова в однині включають множину, а у множині – однину; будь-які слова, що слідують за термінами «включаючи», «зокрема», «наприклад», «у тому числі, але не виключно» або будь-якими подібними виразами, тлумачаться як ілюстративні та не обмежують значення слів, опису, визначення, фрази або терміну, що передують цим термінам.

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  • Цей Договір вважається основним документом в офіційних взаємовідносинах між Клієнтом та Агентом та регламентує умови та порядок отримання Клієнтом послуг Агента, зокрема, послуг, пов’язаних з пошуком Партнера для отримання Клієнтом Основних Послуг, а також Супутніх послуг, які надаються Агентом Клієнту за умови укладання між Клієнтом та Партнером окремого договору про надання доступу до Онлайн-сервісу.
  • Цей Договір є публічним відповідно до положень ст. 633 Цивільного кодексу України. Цей Договір також вважається договором приєднання у розумінні ч. 1 ст. 634 Цивільного кодексу України, умови якого встановлені та розміщені Агентом на Веб-сайті, та який може бути укладений лише шляхом повного та безумовного приєднання (прийняття) Клієнта до запропонованого Договору в цілому.
  • До здійснення Акцепту Клієнт повинен бути впевнений, що всі умови цього Договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно, і в повному обсязі. Посилання Клієнта на незрозумілість положень Договору після його акцептування є недопустимим та не приймається Сторонами цього Договору. У разі незгоди Клієнта з будь-яким із положень цього Договору, Клієнт не має права користуватися Основними послугами та Супутніми послугами, що надаються в рамках цього Договору.
  • Повним і безумовним Акцептом цієї Публічної оферти у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України є факт подання Клієнтом Агенту заявки на отримання послуг через Веб-сайт та\або шляхом направлення відповідного повідомлення через месенджер Viber, Telegram, Facebook (Messenger), Instagram та\або будь-якими іншим доступним засобом зв'язку. Додатковим підтвердженням акцептування Клієнтом умов цього Договору є вчинення Клієнтом послідовних дій, зазначених у Розділі 4 цього Договору та подальше використання Клієнтом Онлайн-сервісу за допомогою Облікового запису, в тому числі виконання Клієнтом Замовлень в Онлайн-сервісі за допомогою Облікового запису.
  • Моментом Акцепту дійсної Публічної оферти, що визначений п. 2.4 Договору, вважається момент укладання Договору. Договір, укладений за допомогою Акцепту Публічної оферти, має юридичну силу у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним договору, підписаному Сторонами.
  • Положення цього Договору можуть бути змінені Агентом без будь-якого попереднього повідомлення та/або погодження Клієнта. Нова редакція Договору вступає в силу з моменту її розміщення (опублікування) на Веб-сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Договору. Використання Клієнтом Основних послуг та Супутніх послуг після внесення змін до тексту цього Договору означає Акцепт Договору з урахуванням внесених змін.
  • Остання редакція цього Договору (Публічної оферти) завжди знаходиться на Веб-сайті та заміняє всі його попередні редакції.

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  • За цим Договором Агент надає Клієнту послуги, пов'язані з пошуком Партнера для отримання Клієнтом Основних послуг на підставі окремо укладеного між Партнером та Клієнтом договору про надання доступу до Онлайн-сервісу, а також за умови укладання між Клієнтом та Партнером договору про надання доступу до Онлайн-сервісу, Агент зобов’язується надавати Клієнту Супутні послуги. Супутні послуги нерозривно пов’язані з Основними послугами, а тому надаються Клієнтові обов’язково під час кожного використання Клієнтом Онлайн-сервісу.

 

 1. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ
  • Для отримання послуг, пов’язаних з пошуком Агентом на запит Клієнта Партнера для отримання Клієнтом Основних Послуг, Клієнт:
   • Подає Агенту заявку на отримання зазначених послуг через Веб-сайт та\або шляхом направлення повідомлення в месенджер Viber, Telegram, Facebook (Messenger), Instagram та/або будь-яким іншим доступним засобом зв’язку;
   • Надає Агенту достовірну, точну і повну інформацію про себе, шляхом заповнення відповідної реєстраційної форми та приєднання відповідних документів, які належать Клієнту, а саме:
  • документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України);
  • посвідчення водія категорії «B»;
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
  • страховий поліс (страхування цивільно-правової відповідальності власника наземного транспортного засобу);
  • фото Клієнта;
  • дані розрахункового рахунку Клієнта у форматі IBAN.
   • Після отримання всіх необхідних даних та документів, зазначених в п. 1.2 цього Договору, Агент підключає Клієнта до Партнера, який має можливість надати Клієнту Основні послуги, та за завданням Партнера створює Клієнту Обліковий запис в Онлайн-сервісі та Особистий кабінет на Веб-сайті.
    • Інформація про Партнера та, до якого буде підключено Клієнта, міститься в Особистому кабінеті Клієнта на Веб-сайті.
   • Після створення Клієнтові Особистого кабінету та Облікового запису, Агент передає Клієнту унікальне веб-посилання на Особистий кабінет Клієнта на Веб-сайті та Облікові дані для входу в Обліковий запис Клієнта відповідного Онлайн-сервісу.
   • Після отримання Клієнтом доступу до Особистого кабінету на Веб-сайті та Облікового запису Клієнта у відповідному Онлайн-сервісі, Клієнт в обов’язковому порядку повинен ознайомитися із запропонованими Партнером умовами договору про надання доступу до Онлайн-сервісу, який за своєю природою є договором приєднання. Підтвердженням прийняття Клієнтом запропонованих Партнером умов договору про надання доступу до Онлайн-сервісу є подальше використання Клієнтом Онлайн-сервісу за допомогою Облікового запису, в тому числі виконання Клієнтом Замовлень в Онлайн-сервісі за допомогою такого Облікового запису.
   • У випадку відмови Клієнта від укладання (приєднання) до запропонованого Партнером договору про надання доступу до Онлайн-сервісу, Клієнт повинен негайно, але не пізніше ніж протягом 1 (одного) календарного дня повідомити Агента будь-якими доступними засобами зв’язку про зазначені обставини з проханням видалити Особистий кабінет Клієнта на Веб-сайті та Обліковий запис Клієнта в Онлайн-сервісі. Клієнт розуміє та погоджується з тим, що у випадку неприйняття останнім запропонованого Партнером умов договору про надання доступу до Онлайн-сервісу подальше використання Клієнтом Особистого кабінету на Веб-сайті та Облікового запису в Онлайн-сервісі заборонено.
  • З моменту укладання між Клієнтом та Партнером договору на надання доступу до Онлайн-сервісу, Агент у свою чергу зобов’язується надавати Клієнту Супутні Послуги, а саме:
 • послуги з надання в користування Клієнту Особистого кабінету;
 • надання технічної підтримки Клієнту під час використання Онлайн-сервісу, що включає в себе, але не обмежується цим: надання Клієнту співробітниками Агента консультацій щодо вибору найефективнішого та найбільш фінансово вигідного часу для здійснення Замовлень; щотижневе інформування Клієнта про наявні промоакції для водіїв у відповідному Онлайн-сервісі; надання консультацій та допомоги для вирішення будь-яких проблем, які виникли у Клієнта під час використання Онлайн-сервісу тощо.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
  • Права Клієнта:
 • належним чином отримувати якісні послуги Агента в порядку та на умовах, передбачених цим Договором;
 • мати доступ до Особистого кабінету та використовувати його функціонал відповідно до умов цього Договору;
 • одержувати від Агента необхідні консультації та роз’яснення, пов’язані з виконанням цього Договору;
 • направляти відгуки про роботу співробітників Агента за контактами Агента та/або Партнера.
  • Обов’язки Клієнта:
 • ознайомитися, прийняти та в подальшому дотримуватись запропонованих Партнером умов договору про надання доступу до Онлайн-сервісу;
 • у випадку відмови Клієнта від укладання (приєднання) до запропонованого Партнером договору про надання доступу до Онлайн-сервісу, Клієнт повинен негайно, але не пізніше ніж протягом 1 (одного) календарного дня повідомити Агента будь-якими доступними засобами зв’язку про зазначені обставини з проханням видалити Особистий кабінет Клієнта та Обліковий запис Клієнта в Онлайн-сервісі;
 • надавати Агенту необхідну інформацію, необхідну для виконання умов цього Договору;
 • не передавати право та/або можливість доступу до Облікового запису, Особистого кабінету третім особам;
 • зберігати свої Облікові дані та унікальне веб-посилання на Особистий кабінет у суворій конфіденційності;
 • докладати всіх розумних зусиль для захисту всіх записів, що стосуються його Облікових даних та унікального веб-посилання на Особистий кабінет, включаючи, але не обмежуючись: зберігати такі записи у безпечному місці, доступному або відомому лише Клієнту, а також зберігати їх у місці, доступ до якого є малоймовірним для третіх осіб;
 • негайно повідомити Агента будь-яким доступним засобом зв'язку у разі: втрати Облікових даних та/або унікального веб-посилання на Особистий кабінет; розкриття Облікових даних та/або унікального веб-посилання на Особистий кабінет третім особам та/або, якщо вони були скомпрометовані іншим чином; якщо у Клієнта є обґрунтована підозра щодо будь-якого несанкціонованого використання його Облікових даних та/або унікального веб-посилання на Особистий кабінет. Отримавши повідомлення про настання зазначених обставин, Агент якнайшвидше відключить відповідні Облікові дані Клієнта та/або відключить унікальне веб-посилання на Особистий кабінет за умови, що Клієнт може підтвердити факт правомірної приналежності йому Облікового запису та Особистого кабінету.
  • Обов’язки Агента:
 • якісно надавати Клієнту послуги з пошуку Партнера для отримання Клієнтом Основних послуг в порядку та на умовах, передбачених Договором;
 • надавати Клієнту можливість доступу до Особистого кабінету;
 • на запит Клієнта надавати необхідну інформацію про Партнера;
 • своєчасно та якісно надавати Клієнту Супутні послуги, за умови прийняття Клієнтом умов цього Договору та умов договору про надання доступу до Онлайн-сервісу, що запропонований Партнером.
  • Права Агента:
 • перевіряти додержання Клієнтом умов цього Договору;
 • у разі відмови Клієнта від прийняття умов цього Договору та/або умов договору про надання доступу до Онлайн-сервісу, що запропонований Партнером та міститься в Особистому кабінеті Клієнта, відмовити Клієнту в наданні послуг, передбачених цим Договором;
 • змінювати або припиняти дію цього Договору в односторонньому порядку;
 • здійснювати модифікацію будь-якого програмного забезпечення Веб-сайту. Припиняти роботу програмних засобів, що забезпечують функціонування Веб-сайту, з метою виявлення несправностей, помилок та збоїв, а також з метою проведення профілактичних робіт та запобігання випадкам несанкціонованого доступу. Агент не несе жодної відповідальності за непрацездатність каналів зв'язку за допомогою яких Клієнт здійснює з'єднання з Веб-сайтом та/або Особистим кабінетом;
 • встановлювати та змінювати вартість послуг, що надаються за цим Договором в односторонньому порядку та в будь-який час;
 • залучати третіх осіб для виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

 

 1. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ АГЕНТА
  • Вартість послуг, що надаються Агентом Клієнту за цим Договором, становлять 7 % (сім відсотків) від вартості всіх Замовлень, виконаних Клієнтом, котрі він отримав у Онлайн-сервісі Партнера, котрим є офіційний партнер Bolt Operations OÜ (товариства з обмеженою відповідальністю, заснованого та зареєстрованого відповідно до законодавства Естонської Республіки за реєстраційним кодом 14532901, за адресою Вана-Луна 15, Таллінн, 10134, Республіка Естонія).
  • Вартість послуг, що надаються Агентом Клієнту за цим Договором, становлять 10 % (сім відсотків) від вартості всіх Замовлень, виконаних Клієнтом, котрі він отримав у Онлайн-сервісі Партнера, котрим є офіційний партнер Uber B.V. (приватної компанії з обмеженою відповідальністю, розташованої в Нідерландах за адресою Mr. Treublaan 7, 1097 DP, Amsterdam, the Netherlands і зареєстрованої в Торговельній палаті Амстердама за номером 56317441).
  • У випадках, передбачених п. 6.1. та п. 6.2. Договору, послуги оплачуються за рахунок Клієнта. Оплату вартості послуг, що надаються Агентом Клієнту за цими пунктами, реалізує Партнер шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Агента. Розрахунок вартості послуг здійснює Агент та надає його Партнеру. В разі незгоди Клієнта з вартістю наданих Агентом послуг, Клієнт повідомляє про це Агента за допомогою будь-яких видів зв’язку. Агент зобов’язаний розглянути звернення Клієнта протягом 12 годин та письмово (шляхом направлення інформації до особистого кабінету Клієнта) повідомити про результати його розгляду Клієнта протягом 24 годин з моменту звернення Клієнта.
  • Вартість послуг, що надаються Агентом Клієнту за цим Договором, становлять 0 % (послуги надаються безоплатно) від вартості всіх Замовлень, виконаних Клієнтом, котрі він отримав у Онлайн-сервісі Партнера, котрим є безпосередньо Bolt Operations OÜ (товариства з обмеженою відповідальністю, заснованого та зареєстрованого відповідно до законодавства Естонської Республіки за реєстраційним кодом 14532901, за адресою Вана-Луна 15, Таллінн, 10134, Республіка Естонія) та/або безпосередньо Uber B.V. (приватної компанії з обмеженою відповідальністю, розташованої в Нідерландах за адресою Mr. Treublaan 7, 1097 DP, Amsterdam, the Netherlands і зареєстрованої в Торговельній палаті Амстердама за номером 56317441).
  • У випадку, передбаченому п. 6.4 Договору Агент отримує винагороду за залучення клієнтів безпосередньо від Партнера, на умовах, визначених Агентом та Партнером.
  • Розмір вартості послуг Агента, що встановлена п. 6.1, п. 6.2. та 6.4. Договору може бути змінена Агентом в односторонньому порядку шляхом розміщення оновленої редакції Публічної оферти.
  • Вартість та порядок оплати Основних послуг, що надаються Партнером Клієнту визначається в окремого укладеному між Партнером та Клієнтом договорі про надання доступу до Онлайн-сервісу.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  • За невиконання або неналежне виконання зобов’язань, положень або умов цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України, якщо інше не передбачене цим Договором.
  • Агент не несе жодної відповідальності за невиконання або неналежне виконання Партнером взятих на себе зобов’язань, а так само й за будь-які інші порушення (включаючи завдання збитків чи шкоди), допущені Партнером при наданні Основних послуг за договором про надання доступу до Онлайн-сервісу, а також Агент жодним чином не здійснює функцій Партнера, як виконавця Основних послуг, в тому числі, щодо своєчасного та належного перерахування грошових коштів, які належать Клієнту у зв’язку з виконанням останнім Замовлень через Онлайн-сервіс.

 

 1. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
  • Сторони звільняються від відповідальності за невиконання та/чи неналежне виконання взаємних зобов'язань за цим Договором, якщо воно було викликане обставинами непереборної сили, які мали місце після укладання цього Договору.
  • Під обставинами непереборної сили слід розуміти обставини, що виникли після укладання цього Договору в результаті непередбачених, надзвичайних або невідворотних Сторонами подій, зокрема, але не обмежуючись лише цим: пожежа, повінь, землетрус, вибух, шторм, зсув ґрунту, епідемія та інші природні явища та стихійні лиха, військові дії, страйки, збої у роботі платіжних систем, збої в програмному забезпеченні та/або у роботі Веб-сайту, прийняття органом державної влади чи місцевого самоврядування рішення, яке зробило неможливим належне виконання цього Договору тощо.
  • Сторона, для якої виникли умови, за яких неможливе виконання зобов’язань за Договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна письмово сповістити іншу Сторону про настання цих обставин без жодних зволікань, у всякому разі не пізніше 5 (п'ять) днів з дати їх виникнення. Повідомлення повинне містити дані про настання та характер обставин та про їх можливі наслідки.
  • Несвоєчасне повідомлення про настання обставин непереборної сили позбавляє відповідну Сторону права посилатися на такі обставини.

 

 1. СТРОК ДІЇ ТА ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ.

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ

 • Цей Договір діє безстроково, але в будь-якому випадку строк дії цього Договору не може перевищувати строк дії договору про надання доступу до Онлайн-сервісу, укладеного між Партнером та Клієнтом.
 • Дія цього Договору достроково припиняється:
  • за взаємною згодою Сторін;
  • за рішенням суду, що набрало чинності;
  • з ініціативи однієї із Сторін з обов’язковим попередженням іншої Сторони у електронній формі шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну адресу відповідної Сторони не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання Договору. Договір вважається розірваним на 11 (одинадцятий) день з дня надіслання Стороною, яка ініціювала дострокове розірвання Договору, відповідного повідомлення;
  • з інших підстав, передбачених чинним законодавством України та цим Договором.
 • Агент має право в односторонньому порядку змінювати або оновлювати умови цього Договору в будь-який час. Нова редакція Договору вступає в силу з моменту її розміщення (опублікування) на Веб-сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Договору. Використання Клієнтом Основних послуг та Супутніх послуг після внесення змін до тексту цього Договору означає Акцепт Договору з урахуванням внесених змін.
 • Клієнт має право достроково припинити дію Договору у випадку, якщо він не погоджується зі змінами його умов, що вносяться в порядку, визначеному п. 9.3 цього Договору. У такому випадку Клієнт протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня оприлюднення Агентом оновленої редакції договору та/або інформації про внесення зміни умов Договору (за ініціативи останнього), повинен направити Агенту відповідне повідомлення про припинення цього Договору на електронну адресу business@u-drivers.com або іншими доступними засобами зв’язку. Дія Договору буде вважається припиненою з дня набрання чинності відповідними змінами до Договору. З дня припинення дії Договору у порядку, визначеному цим пунктом, Клієнт зобов’язаний припинити використання Особистого кабінету та інших послуг, що надаються Агентом в рамках цього Договору. Подальше використання Клієнтом Особистого кабінету та інших послуг, що надаються Агентом в рамках цього Договору, означає його повну згоду з усіма умовами цього Договору, у тому числі, внесеними до нього змінами, незалежно від часу початку такої взаємодії.

 

 1. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
  • У рамках цього Договору Клієнт передає Агенту свої Персональні дані. Обробка та використання Персональних даних Клієнта здійснюється відповідно до чинного законодавства України (в тому числі але не виключно відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» № 2297–VI від 01.06.2010). Клієнт дає Агенту безстрокове, безвідкличне та безоплатне право на обробку та використання його Персональних даних у зв’язку з наданням Клієнту послуг, обумовлених цим Договором.
  • Укладаючи цей Договір Клієнт підтверджує, що він повідомлений про свої права відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних».
  • Надаючи свої Персональні дані Клієнт надає Агентові безстрокове, безвідкличне та безоплатне право на їх обробку будь-яким чином, включаючи але не обмежуючись, шляхом збирання, накопичення, володіння, зберігання, адаптування, зміни, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізації, передачі), знеособлення, знищення таких персональних даних. Персональні дані можуть передаватись наступними способами: в документальній та/або електронній та/або усній формах.
  • Строк використання наданих Персональних даних — безстроково. Клієнт гарантує і несе відповідальність за те, що наданні ним Агенту дані є такими, що наданні добровільно.
  • Агент має право передавати отримані Персональні дані як в складі бази даних, так і окремо третім особам лише для виконання умов цього Договору та/або з метою виконання вимог уповноважених органів державної влади на підставі попередньо отриманого від них запиту.

 

 1. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
  • Всі суперечки і розбіжності, що виникають за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами із застосуванням норм чинного законодавства України.
  • Будь-який спір, що виникає в ході виконання цього Договору або у зв'язку з ним, не вирішений шляхом переговорів в тридцятиденний строк, підлягає розгляду в суді у відповідності до вимог чинного процесуального законодавства України.
 2. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
  • Цей Договір вступає в силу для Агента з моменту його публікації на Веб-сайті, а для Клієнта – з моменту його Акцепту.
  • Місцем укладення цього Договору визнається місцезнаходження Агента.
  • У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
  • Цей Договір не встановлює жодних інших правовідносин (у тому числі трудових відносин) між Агентом та Клієнтом та/або з будь-якими третіми особами, ніж ті, які визначені цим Договором.
  • Заголовки та підписи різних пунктів та підпунктів цього Договору зроблені лише для зручності, і вони не повинні обмежувати, розширювати чи іншим чином впливати на побудову та/або тлумачення Договору.
  • Клієнт погоджується з тим, що правило конструювання не застосовується на користь Агента, у зв’язку з тим, що Агент був відповідальними за підготовку цього Договору.
  • Якщо будь-які окремі положення цього Договору є або стануть недійсними або не підлягатимуть виконанню, повністю або частково, чинність інших положень залишається незмінною. Сторони намагатимуться домовитись про положення щодо заміни, яке найбільш точно відображає недійсне або неприйнятне положення юридично дозволеним способом.

 

 1. РЕКВІЗИТИ АГЕНТА

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ БУБРА БОГДАН МИХАЙЛОВИЧ

Адреса: Україна, 14037, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Володимира Глинського, 23

РНОКПП: 3299209539

IBAN: UA193220010000026001310061380 в АТ  «УНІВЕРСАЛ БАНК»

Телефони: +38(098)909-00-44; +38(095)909-00-44; +38(093)909-00-44; +38(044)334-31-51

Електронна пошта: business@u-drivers.ua

Веб-сайт: http://u-drivers.ua